5η Συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι και από τους τέσσερις φορείς που συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.).

Η 5η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 14 Μαΐου αι ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων. Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

  1. Συζήτηση αναφορικά με τον επικείμενο ενδιάμεσο έλεγχο και τα παραδοτέα που εκκρεμούν προς υλοποίησης μέχρι το τέλος του έργου.
  2. Παρουσίαση υδρο-οικολογικού εργαλείου.
Share this!