ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Ποταμός Άραχθος

Ο Άραχθος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου και διασχίζει ολόκληρο το νομό Άρτας και ένα κομμάτι του νομού Ιωαννίνων. Πηγάζει από τη Βόρεια Πίνδο από το όρος Λάκµωνα, στη θέση Οξυά ?εσπότη, σε υψόµετρο 1.700 m. Το µήκος του κυρίως ποταμού είναι περίπου 110 km. 
Οι σημαντικότεροι παραπόταμοι του είναι: ο Ζαγορίτικος, ο Βάρδας, ο Μετσοβίτικος, ο Καλαρίτικος, ο Σαραντάπορος και ο Καλεντίνης.
Συνολικά η λεκάνη απορροής του Αράχθου μέχρι τις εκβολές του στον Αμβρακικό κόλπο καλύπτει, 2.005 km2. Το κλίµα της περιοχής, χαρακτηρίζεται σαν ήπιο, μεσογειακού τύπου. Παρουσιάζει θερµό και ξηρό καλοκαίρι και υγρό, ήπια ψυχρό χειµώνα, µε µέσο θερμομετρικό εύρος 16°C έως 18°C.

Ποταμός Αχελώος

Ο ποταμός Αχελώος είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας και έχει τις πηγές του στην περιοχή του όρους Λάκμος της Πίνδου, κοντά στο Μέτσοβο. Θεωρείται ο πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός της Ελλάδας. Η κατεύθυνση που ακολουθεί είναι από τα βόρεια προς τα νότια, διατρέχοντας σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα κατά μήκος σχεδόν της οροσειράς της Πίνδου, μια συνολική διαδρομή μήκους περίπου 220km. Mε την πορεία του διαχωρίζει την Ακαρνανία από την Αιτωλία, διασχίζοντας διαδοχικά τις τεχνητές λίμνες των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου και αρδεύει την πεδιάδα του Αγρινίου. 

ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ