3η Συνάντηση εργασίας του έργου Ecoflow

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι, πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW. Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Δ. Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.).

Share this!