2η Συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι και από τους τέσσερις φορείς που συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.).

Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

  1. Παρουσίαση: D.1.1 Βιβλιογραφική Έρευνα και εκτίμηση για το βέλτιστο υπάρχον εργαλείου εκτίμησης της οικολογικής παροχής, “ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ” (ΕΛΚΕΘΕ: Χ. Παπαδάκη, Η. Δημητρίου, Σ. Ζόγκαρης). 2. Παρουσίαση: WP 4 Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών, “ECOFLOW HYDROLOGICAL PLATFORM” (AVMap GIS A.E.: Π. Κόττας). 3. Διοργάνωση Εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου. 4. Εμπλουτισμός και βελτίωση δικτυακού τόπου του έργου. 5. Διαχειριστικά ζητήματα έργου.
Share this!