2η Ημερίδα: Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ECOFLOW: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας», το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. και AVMAP GIS A.E., διοργανώνουν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015, στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών, την 2η ημερίδα του έργου με θέμα «Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της».

Η έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το πρωί και αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι φορέων αλλά και επιστήμονες-μελετητές που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Η σημασία της ορθής εκτίμησης της Οικολογικής παροχής, οι καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτήματος ιχθυοπανίδας των Ελληνικών ποταμών, το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης φραγμάτων και η επίδραση της δομής και της χημικής σύστασης του ιζήματος των ενδιαιτημάτων στην οικολογική παροχή θα είναι ορισμένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν κατά διάρκεια της ημερίδας. Παράλληλα θα παρουσιασθούν και τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του υδρο-οικολογικού εργαλείου αναφορικά με την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στα ποτάμια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chrispap@hcmr.gr

Ακολούθως παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Πρόγραμμα Ημερίδας:
“Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της”
12:00-12:15 Προσέλευση – Εγγραφές
12:15-12:30 Σύντομη παρουσίαση του έργου ECOFLOW. Ομιλητές: Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ), Ν. Ευελπίδου (ΕΚΠΑ)
12:30-12:45 Καμπύλες Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος Ιχθυοπανίδας των Ελληνικών ποταμών. Ομιλητής: Χ. Παπαδάκη (ΕΛΚΕΘΕ)
12:45-13:00 Μοντελοποίηση των ενδιαιτημάτων για την προσομοίωση και εκτίμηση των διαφορών μεταξύ κριτηρίων καταλληλότητας ενδιαιτήματος, εστιάζοντας στην πέστροφα των Ελληνικών ποταμών. Ομιλητές: Χ. Παπαδάκη (ΕΛΚΕΘΕ), Λ. Ντοανίδης (Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.), Α. Μεντζαφού (ΕΛΚΕΘΕ), Σ. Ζόγκαρης (ΕΛΚΕΘΕ), N. Ευελπίδου (ΕΚΠΑ), Μ. Αργυροπούλου-Παππά (Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.), Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ).
13:00-13:15 Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης των υδάτων ενός φράγματος, με βάση ένα πλήρως δυναμικό μοντέλο. Ομιλητές: Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ), Α. Μεντζαφού (ΕΛΚΕΘΕ), Μ. Στουμπούδη (ΕΛΚΕΘΕ)
13:15-13:30 Διερεύνηση υδραυλικών προσεγγίσεων για την εκτίμηση της χωρικής μεταβολής των ενδιαιτημάτων σε έναν ποταμό – Περιοχή μελέτης Αχελώος ποταμός. Ομιλητές: Λ. Ντοανίδης (Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.), Α. Μεντζαφού (ΕΛΚΕΘΕ), Χ. Παπαδάκη (ΕΛΚΕΘΕ), Σ. Ζόγκαρης (ΕΛΚΕΘΕ), N. Ευελπίδου (ΕΚΠΑ), Μ. Αργυροπούλου-Παππά (Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.), Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ).
13:30-13:45 Η επίδραση της δομής και χημικής σύστασης του ιζήματος των ενδιαιτημάτων στην οικολογική παροχή του Αχελώου Ποταμού, στον Νομό Τρικάλων (Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα). Ομιλητές: Γ. Γιόξας (ΕΚΠΑ), N. Ευελπίδου (ΕΚΠΑ), Η. Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ), Χ. Παπαδάκη (ΕΛΚΕΘΕ), Μ. Σταματάκης (ΕΚΠΑ), Ι. Κουτσομίχου (ΕΚΠΑ), Μ. Αναστασάτου (ΕΚΠΑ), Α. Καρκάνη (ΕΚΠΑ)
13:45-14:00 Δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας Ecoflow για την εκτίμηση οικολογικής παροχής ποταμών. Ομιλητές: Δρ. Α. Βασιλόπουλος (AVMap GIS A.E.), Κ. Κουντουρά (AVMap GIS A.E.), Π. Κόττας (AVMap GIS A.E.)
14:00-14:40 Ελαφρύ γεύμα
14:40-15:00 Συζήτηση
Share this!