1η συνάντηση εργασίας έργου ECOFLOW

Στις 4/4/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στην Ανάβυσσο Αττικής. Στην συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και των εταιρειών AVMAP Α.Ε. και Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ. 

Share this!