Φυλλάδιο έργου

Στο φυλλάδιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του έργου, της μεθοδολογίας του, των σκοπών και των αποτελεσμάτων του.

Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια της Ελλάδας

Τι είναι η Οικολογική Παροχή;

Η ποσότητα νερού που πρέπει να απελευθερώνεται σε τμήμα ποταμού που βρίσκεται κατάντη έργων υδρομάστευσης(φράγματα, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ), ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα υδάτινα οικοσυστήματα που σχετίζονται με αυτό. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που βοηθούν στην εκτίμηση της οικολογικής παροχής είναι η ποσότητα του νερού, η εποχικότητα, η διάρκεια, η συχνότητα και η ποιότητα της ροής του νερού.

Share this!