Το ECOFLOW στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Eιδική συνεδρία με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων” οργανώθηκε στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Αυτή η συνεδρία είναι αφιερωμένη στην εκτίμηση της οικολογικής παροχής, στις μεθόδους προσέγγισής της και υπολογισμού της, στις μεταβολές κατάντη έργων υδρομάστευσης και σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Share this!