Τζημούλη Θεοδότη

AVMap

2001– 2010

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Βαθμός: 6.72 (Λίαν Καλώς) Πτυχιακή Εργασία: Ανάλυση της Ενεργειακής Ζήτησης στην Ελλάδα από το 1998 έως 2007 με βάση τους Ευρωπαϊκούς στόχους και νομοθεσία.

Share this!