Συμμετοχή του Ecoflow στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την προστασία του περιβάλλοντος

Το ECOFLOW συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment.

Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο μεταξύ των ημερομηνιών 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2014.

Share this!