Ποταμός Αχελώος

Λεκάνη Απορροής Αχελώου

Ο ποταμός Αχελώος είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας και έχει τις πηγές του στην περιοχή του όρους Λάκμος της Πίνδου, κοντά στο Μέτσοβο. Θεωρείται ο πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός της Ελλάδας. Η κατεύθυνση που ακολουθεί είναι από τα βόρεια προς τα νότια, διατρέχοντας σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα κατά μήκος σχεδόν της οροσειράς της Πίνδου, μια συνολική διαδρομή μήκους περίπου 220km. Mε την πορεία του διαχωρίζει την Ακαρνανία από την Αιτωλία, διασχίζοντας διαδοχικά τις τεχνητές λίμνες των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου και αρδεύει την πεδιάδα του Αγρινίου. 

Οι σημαντικότεροι παραπόταμοι του Αχελώου από τα ανάντη προς τα κατάντη

είναι ο Σκληνιασώτικος, ο Καμιναΐτικος, ο Κουμπουργιαννίτικος και ο Αγραφιώτης, ο Ταυρωπός (ή Μέγδοβας), ο Τρικεριώτης.Εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος απέναντι από τα νησιά Εχινάδες. Οι εκβολές του Αχελώου στο Ιόνιο πέλαγος σχηματίζουν ένα εκτεταμένο δέλτα λοβοειδούς τύπου (Ψιλοβίκος και Χαχαμίδου 1987), η μορφή του οποίου διαμορφώθηκε τα τελευταία 10.000 χρόνια από τις προσχώσεις του ποταμού.

Η κοιλάδα του Αχελώου (κωδικός GR 2110005) εντάσσεται στο δίκτυο «NATURA 2000»

και το σύμπλεγμα των εκβολών του Αχελώου μαζί με τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-Αιτωλικού ως περιοχές μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας (μεταβατικά νερά), προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση RAMSAR.Η λεκάνη απορροής του Αχελώου έχει συνολική έκταση 4860 km2. Συνορεύει βόρεια και δυτικά με τις λεκάνες του Αράχθου και της λίμνης Αμβρακίας και ανατολικά με τις λεκάνες του Πηνειού, του Σπερχειού και του Ευήνου. Βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος. 

Το κλίµα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό ήπιο κατά την ψυχρή περίοδο, µε µικρή νέφωση, χαµηλή ηλιοφάνεια και αυξηµένη υγρασία.

Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από υψηλές θερµοκρασίες άνω των είκοσι βαθµών Κελσίου (>20 °C), οι οποίες καταγράφονται κατά τους τέσσερις µήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.Ως προς τις χρήσεις γης, το συνολικό ποσοστό δασικών και θαμνωδών εκτάσεων  ανέρχεται στο 70% περίπου της συνολικής έκτασης, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις  καταλαμβάνουν μόλις το 15% της συνολικής γης και συναντώνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην περιοχή του κάτω ρου του ποταμού. Οι αστικές επιφάνειες και οι  ανθρωπογενείς κατασκευές εντοπίζονται διάσπαρτες και καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της περιοχής.

Τα υφιστάμενα υδροηλεκτρικά έργα

είναι το φράγμα των Κρεμαστών (ωφέλιμη χωρητικότητα 3.300 x 106 m3 ), του Καστρακίου (ωφέλιμη χωρητικότητα 220 x 106 m3 ) και του Στράτου (ωφέλιμη χωρητικότητα 11 x 106 m3). Έχει επίσης ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος της Μεσοχώρας (ωφέλιμη χωρητικότητα 228 x 106 m3), ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή του φράγματος της Συκιάς (ωφέλιμη χωρητικότητα 440 x 106 m3). Το φράγμα της Μεσοχώρας και της Συκιάς, εντάσσονται στο συνολικό εγχείρημα της εκτροπής ποσότητας νερού (περίπου 600 x 106 m3) μέσω σήραγγας προς τη θεσσαλική πεδιάδα. Στον Ταυρωπό (παραπόταμος του Αχελώου) έχει ήδη κατασκευασθεί το ομώνυμο φράγμα με ωφέλιμη χωρητικότητα (300 x 106 m3 ).  

Πηγές:
  • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82
  • ΥΠΕΧΩΔΕ: Σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών Αχελώου και Πηνειού Θεσσαλίας (Ιούνιος 2006)
  • Ψιλοβίκος Α. & Χαχαμίδου Ε. (1987) Συμβολή στην έρευνα των Ολοκαινικών Ελληνικών Δέλτα, Θεσσαλονίκη σελ.462
Share this!