Ποταμός Άραχθος

Λεκάνη Απορροής Αράχθου

Ο Άραχθος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου και διασχίζει ολόκληρο το νομό Άρτας και ένα κομμάτι του νομού Ιωαννίνων. Πηγάζει από τη Βόρεια Πίνδο από το όρος Λάκµωνα, στη θέση Οξυά ?εσπότη, σε υψόµετρο 1.700 m. Το µήκος του κυρίως ποταμού είναι περίπου 110 km. Οι σημαντικότεροι παραπόταμοι του είναι: ο Ζαγορίτικος, ο Βάρδας, ο Μετσοβίτικος, ο Καλαρίτικος, ο Σαραντάπορος και ο Καλεντίνης.Συνολικά η λεκάνη απορροής του Αράχθου μέχρι τις εκβολές του στον Αμβρακικό κόλπο καλύπτει, 2.005 km2. Το κλίµα της περιοχής, χαρακτηρίζεται σαν ήπιο, μεσογειακού τύπου. Παρουσιάζει θερµό και ξηρό καλοκαίρι και υγρό, ήπια ψυχρό χειµώνα, µε µέσο θερμομετρικό εύρος 16°C έως 18°C.Στην αρχαιότητα ο ποταμός Άραχθος ονομαζόταν Ίναχος και ήταν πλωτός μέχρι την πόλη Αμβρακία.

Το όνομα Ίναχος το οφείλει στον μυθικό αρχαίο βασιλέα του Άργους Ίναχο, γιος του Ωκεανού και της Τηθύος. 

Το μεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηµατισµούς του φλύσχη. Συνοπτικά τα πετρώµατα της λεκάνης απορροής του Αράχθου διακρίνονται σε αλλούβια, πλευρικά κορήµατα, σκληρούς ασβεστόλιθους, µάργες και ψαµµιτικό φλύσχη. Ως προς τις χρήσεις γης, στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται κυρίως τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια), οι ελιές, το καλαμπόκι, η µηδική, οι διάφοροι σανοί και τα κηπευτικά. Το Δέλτα του Αράχθου αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οικοσυστήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ενώ διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού μεσογειακού δέλτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη περιοχή αυτή εντοπίζεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά πουλιά, το φοινικόπτερο ή φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber).

Η λεκάνη του ποταµού Αράχθου, λόγω της γεωµορφολογίας της αλλά και του υδατικού δυναµικού της προσφέρεται ιδιαίτερα για ανάπτυξη στον τοµέα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα ικανοποιεί και άλλες χρήσεις νερού όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αναψυχή, ιχθυοκαλλιέργειες, οικιακή και βιομηχανική.Τα υφιστάμενα υδροηλεκτρικά έργα είναι το ένα σχετικά μικρό φράγμα εκτροπής-υδροληψίας ανάντη της γέφυρας της Άρτας για αρδευτικούς σκοπούς, το Φράγµα Πουρνάρι Ι, που είναι από τα μεταλύτερα χωμάτινα φράγματα της χώρας και το υδροηλεκτρικό έργο στη θέση Πουρνάρι II.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου ολοκληρώθηκε το 1981 και σήμερα η λίμνη αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο της βόρειας Ελλάδας. Μελλοντικά Έργα είναι φράγματα στον Μετσοβίτικο, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, και στο Στενό-Καλαρίτικος. 

Πηγές:

Share this!