ΠΕ 4: Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες: AVMAP, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διάρκεια: 10 μήνες

Αυτό το πακέτο εργασίας θα είναι το βασικό πακέτο για την ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης της οικολογικής παροχής και την ενσωμάτωση των σχετικών αλγορίθμων σε αυτό. Ως εκ τούτου, αυτό το πακέτο εργασίας θα δέχεται δεδομένα από τα Πακέτα Εργασίας 2 και 3, προκειμένου να μηχανογράφησει τις διαδικασίες και τους αλγορίθμους, που απαιτούνται, αλλά και να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα του λογισμικού που θα παραχθεί. Η πλατφόρμα λογισμικού θα είναι web-based τεχνολογία, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, χωρίς ειδική αδειοδότηση εγκατάστασης και αυξημένες απαιτήσεις υλικού. Ο κώδικας που θα αναπτυχθεί, θα ενσωματοθεί σε ένα διακομιστή, ο οποίος θα χειρίζεται όλα τα αιτήματα του χρήστη και θα παρέχει δευτερογενή δεδομένα και αποτελέσματα. Ένας μηχανισμός δημιουργίας χαρτών θα χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει τα αποτελέσματα σε θεματικά επίπεδα που θα προβάλονται σε χάρτη υποβάθρου google map. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία Java script για να τροποποιεί το προβαλόμενο αποτέλεσμα (π.χ. δυναμικά διαγράμματα και χάρτες). Η όλη πλατφόρμα θα βασίζεται σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα, κατά προτίμηση σε php και javascript.

Το πακέτο εργασίας θα οργανωθεί στις κάτωθι δράσεις, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση για την ανάπτυξη, τα μέλη της ομάδας έργου και τα παραδοτέα.

1. Ανάλυση απαιτήσεων για την σχεδίαση του λογισμικού σε πίνακα δεδομένων

2. Οργάνωση δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων

3. Ανάλυση διαδικασιών και επεξεργασίας δεδομένων

4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πλατφόρμας

Παραδοτέα

Δ.4.1 Ανάλυση σχεδιασμού και απαιτήσεων λογισμικού (έκθεση)

Δ.4.2 Οργάνωση των δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων

Δ.4.3 Ανάλυση διαδικασιών και επεξεργασίας δεδομένων

Δ.4.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πλατφόρμας

Share this!