Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης Ψαριού

ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΨΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την οικολογική παροχή και τα μεταναστευτικά ψάρια: επίσκεψη στο Ερασίνο ποταμό με επιτόπια παρατήρηση και δειγματοληψίες

Το έργο ECOFLOW συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης Ψαριών με δραστηριότητες πεδίου στον Ερασίνο ποταμό στη Βραυρώνα Αττικής. Η ομάδα μελετάει την αποκατάσταση των ποταμών και τις ανάγκες των ενδιαιτημάτων των ιχθυοκοινοτήτων σε ποτάμια όπου έχουν υποστεί αλλαγές στην κοίτη τους. Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλλασίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε., και  AVMAP GIS A.E.

Οι δραστηριότητες θα γίνουν στην περιοχή της Βραυρώνας Natura 2000, Αττική κοντά στον αρχαιολογικό χώρο (σημείο συνάντησης : το παρκινγκ του αρχαιολογικού μουσείου της Βραυρώνας ).

Οι επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα κάνουν δειγματοληψίες των ιχθυοκοινοτήτων, (μεταξύ των οποίων Αττικόψαρα, μεταναστευτικά  Χέλια και Κεφαλόπουλα) και θα κάνουν συζήτηση γύρω από αυτά και τις συνήθειες τους στο πραγματικό τους περιβάλλον και το ρόλο που διαδραματίζουν για την εκτίμηση των οικολογικών παροχών. Στη συνέχεια τα ψάρια θα ελευθερωθούν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Share this!