ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ηλίας Δημητρίου

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ΕΛΚΕΘΕ ιδρύθηκε το 2001 μετά την συνένωση του προϋπάρχοντας Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (ΙΘΑΒΙΚ) Κρήτης. Ο βασικός σκοπός του ΕΛΚΕΘΕ είναι να διεξάγει πολυεπίπεδη και πολυεπιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς του υδάτινου περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), που έχει αναλάβει και υλοποιεί το παρόν ερευνητικό έργο, αποτελεί ένα από τα τρία ινστιτούτα που περιλαμβάνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Share this!