Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής”

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και τις επιχειρήσεις “Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.” και “AVMap GIS Α.Ε.” σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής”.

Κύριος εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο καθηγητής F. Martinez-Capel από το Πολυτεχνείο της Βαλένθια (UPV) (Ισπανία), ειδικός σε θέματα υπολογισμού της οικολογικής παραχής με την χρήση της ιχθυοπανίδας. Η εισήγηση του καθηγητή θα είναι στα αγγλικά, με τίτλο ομολίας “Environmental Flows: Spanish Contex and Application of the physical habitat modeling”.

Το σεμινάριο θα πλαισιωθεί και με παρουσιάσεις από τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου. Την Τετάρτη 03.06.2015 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ρέμα της Οινόης κατάντη του φράγματος του Μαραθώνα, ενώ την Πέμπτη στον Ερασίνο της Βραυρώνας. Στις επισκέψεις θα γίνουν εργασίες πεδίου και συζητήσεις σε θέματα σχετικά με την οικολογική παροχή. Σημείο συνάντησης για την Τετάρτη ορίζεται η κεντρική πλατεία του Μαραθώνα στις 10:00 π.μ. (Διεύθυνση: Αθήνας και Ηρώδου Αττικού στο Μαραθώνα). Η συνάντηση την Πέμπτη θα οριστεί σύμφωνα με τους συμμετέχοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: chrispap@hcrm.gr.

Share this!