Δρ. Κουντουρά Κρυσταλλία

2008 – 2014

Διδάκτορας Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας Πανεπιστήμιο Πατρών. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. “Μελέτη της υδροδυναμικής, της τροφικότητας και της υποξίας ενός κλειστού μεσογειακού κόλπου (Αμβρακικός)”.

2002 – 2007

Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Κατεύθυνση: Διαχείριση Χρήσεων Γης. Ειδίκευση στην Υδροδυναμική Κυκλοφορία και τα Αριθμητικά Μοντέλα. Βαθμός Πτυχίου: “Λίαν Καλώς”, 7.4/10.

Share this!