Δελτίο Τύπου 20/01/2015

2η Ημερίδα: Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ECOFLOW: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας», το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. και AVMAP GIS A.E., διοργανώνουν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015, στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών, την 2η ημερίδα του έργου με θέμα «Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της».

Η έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το πρωί και αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι φορέων αλλά και επιστήμονες-μελετητές που σχετίζονται με το εν λόγω έργο.

Η σημασία της ορθής εκτίμησης της Οικολογικής παροχής, οι καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτήματος ιχθυοπανίδας των Ελληνικών ποταμών, το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης φραγμάτων και η επίδραση της δομής και της χημικής σύστασης του ιζήματος των ενδιαιτημάτων στην οικολογική παροχή θα είναι ορισμένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν κατά διάρκεια της ημερίδας.

Παράλληλα θα παρουσιασθούν και τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του υδρο-οικολογικού εργαλείου αναφορικά με την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στα ποτάμια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chrispap@hcmr.gr

Share this!