Δελτίο Τύπου 1η Ημερίδα ECOFLOW

Πως διασφαλίζουμε την φυσική υγεία των ποταμών που έχουν έργα φραγμάτων & υδρομάστευσης;

«Η απάντηση έγκειται στον υπολογισμό της ποσότητας του νερού που πρέπει να απελευθερώνεται στο τμήμα του ποταμού που βρίσκεται κατάντη έργων υδρομάστευσης. Αυτή είναι η λεγόμενη οικολογική παροχή και υπάρχουν έως σήμερα πολλοί τρόποι υπολογισμού της (μεθοδολογίες υδρολογικές, υδραυλικές, μοντέλα προσομοίωσης ενδιαιτημάτων, και ολιστικές μέθοδοι) που εφαρμόζονται ανάλογα με το κόστος υλοποίησης, την περιοχή εφαρμογής, καθώς και την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.

Ο νόμος προβλέπει μια συγκεκριμένη σταθερή ποσότητα υδάτων, αλλά η ίδια φύση του ποταμού υποδεικνύει ότι η οικολογική παροχή δεν πρέπει να είναι στατική και σταθερή ροή για όλους τους τύπους των οικοσυστημάτων και για όλες τις εποχές του έτους.

Καινοτομούμε και αναπτύσσουμε μια συνθετική μέθοδο εκτίμησης της ορθής ελάχιστης οικολογικής παροχής.

Αξιοποιούμε την γνώση και τις υφιστάμενες μεθόδους και συνεκτιμώντας τον σημαντικό παράγοντα των οικολογικών ενδεικτών, τα ψάρια του ποταμού. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε την υγεία των οικοσυστημάτων αλλά και την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων για νερό».

Τα παραπάνω δήλωσε ο Δρ. Ηλίας Δημητρίου από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. στη συνάντηση του χρηματοδοτούμενου έργου ECOFLOW που έλαβε χώρα στο κτίριο του Παν/μιου Αθηνών, Κωστής Παλαμάς, στις 26/05/14 όπου και συζητήθηκαν θέματα μεθοδολογίας, νομοθεσίας και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί λόγω έργων στα ποτάμια μας.

Η Καθ. Νίκη Ευελπίδου του Παν/μίου Αθηνών ζήτησε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων «για να αποτελέσει το έργο ECOFLOW έναυσμα για ένα βήμα παραπέρα, να σχεδιάσουμε όλοι μαζί ένα εργαλείο λήψης διαχειριστικών αποφάσεων με γνώμονα την οικολογική παροχή».

Ο Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος, πρόεδρος της AVMap, τόνισε ότι το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων δημιουργεί τις αναπτυξιακές προοπτικές που χρειάζεται η τοπική κοινωνία για την αναβάθμιση της ζωής μας, αλλά και την τόνωση στον τομέα του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού.

Ο Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ μιλώντας για τη ζωή του ποταμού εξήγησε πότε είναι υποβαθμισμένη η κατάσταση, πως μπορούμε να μελετήσουμε τη σχέση ψαριών – ενδιαιτημάτων και γιατί είναι βασική η έννοια της “προσαρμοζόμενης” διαχείρισης.

Οι κ.κ. Λάζαρος Ντοανίδης από την εταιρεία Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες, Χριστίνα Παπαδάκη από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και Ιωάννα Κουτσομίχου από το Παν/μιο Αθηνών μας παρουσίασαν το μεθοδολογικό πλαίσιο  του έργου, τα βήματα της αποτύπωσης, συλλογής, στατιστικής ανάλυσης και ανάπτυξης του μοντέλου προσομοίωσης που στηρίζει την εφαρμογή λήψεων αποφάσεων για τις οικολογικές παροχές.

Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος από την εταιρεία “Δ. Αργυρόπουλος και συνεργάτες” τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου για την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων, καθώς και την έμπρακτη προσφορά του στον επιστημονικό και μελετητικό κόσμο, με τη δημιουργία ενός καινοτόμου, για τα ελληνικά δεδομένα, εργαλείου υπολογισμού της αποδεκτής οικολογικής παροχής.

Ενδιαφέρον είχε ο ευρωπαϊκός αέρας του Χρήστου Θεοδωρόπουλου  από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ο οποίος τόνισε τα βασικά σημεία των κατευθυντήριων πρακτικών που υποδεικνύει η Κοινότητα για την οικολογική παροχή και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων της Ευρώπης μέσω της Οδηγίας για τα Νερά 2000/60/ΕΕ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν

εκπρόσωποι των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Δ.Ε.Η αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα (EnelGreenPowerHellas, ECOSconsulting, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) οι οποίοι με πολύ θέρμη έθιξαν ζητήματα νομικής φύσεως, περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, αλλά και προβληματισμούς αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα.  Η ομάδα του ΕΜΠ από τον Τομέα Υδατικών Πόρων (Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης) έθιξαν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας και κατέστησαν σαφές ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή της πολιτικής των οικολογικών ροών στην Ελλάδα απαιτεί αντικειμενική και διεπιστημονική συνεργασία.

Όλα αυτά στον πανέμορφο και φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου η ομάδα του ECOFLOW φρόντισε να βάλει τον επισκέπτη σταδιακά στον κόσμο των ποταμών και των προβλημάτων της έρευνας, διασχίζοντας τον διάδρομο με την έκθεση σχετικών φωτογραφιών που είχαν οργανώσει.

Η ομάδα δήλωσε ότι σύντομα θα μας παρουσιάσουν την πρόοδο στην έρευνά τους, ενώ στο τέλος του έργου εκπαιδευτικές  δράσεις χρήσης και εξοικείωσης με το νέο μοντέλο εκτίμησης της οικολογικής παροχής θα οργανωθούν δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Επικοινωνήστε εδώ για να μαθαίνετε τα νέα και την πρόοδο των καινοτόμων μεθόδων του ECOFLOW!

Share this!