5η Συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW

Posted Posted in Συναντήσεις

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι και από τους τέσσερις φορείς που συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.). Η 5η συνάντηση εργασίας του […]

3η Συνάντηση εργασίας του έργου Ecoflow

Posted Posted in Συναντήσεις

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι, πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW. Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Δ. Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.).

2η Συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW

Posted Posted in Συναντήσεις

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι και από τους τέσσερις φορείς που συμμετέχουν στο έργο (ΕΛΚΕΘΕ, Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και AVMap GIS A.Ε.). Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε […]

1η συνάντηση εργασίας έργου ECOFLOW

Posted Posted in Συναντήσεις

Στις 4/4/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στην Ανάβυσσο Αττικής. Στην συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και των εταιρειών AVMAP Α.Ε. και Αργυρόπουλος και Συν. ΕΠΕ.