ΠΕ 6: Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βιομηχανική Συμμετέχοντες: ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 6 μήνες Μια σημαντική συνιστώσα σε κάθε πολιτική διαχείρισης νερού είναι να θέσει συμβιβασμούς μεταξύ των […]

ΠΕ 5: Εφαρμογή, αξιολόγηση και πιστοποίηση του λογισμικού εκτίμησης οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 8 μήνες Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει στην αξιολόγηση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο έργο […]

ΠΕ 4: Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: AVMAP, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Αυτό το πακέτο εργασίας θα είναι το βασικό πακέτο για την ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης […]

ΠΕ 3: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική/ Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 16 μήνες Το ΠΕ3 στοχεύει στην διαδικασία οικοδόμησης του υδρο-οικολογικού μοντέλου με τη συλλογή των απαραίτητων βιολογικών και υδρολογικών […]

ΠΕ 2: Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 θα αναλυθούν και να βελτιστοποιηθούν, […]

ΠΕ 1: Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Posted Posted in Πακέτα Εργασίας

Τύπος Έρευνας: Βασική Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 6 μήνες Το ΠΕ1 καλύπτει το θεωρητικό μέρος για την οικολογική παροχή του ποταμού, με στόχο την ανάπτυξη […]