ΠΕ 2: Εννοιολογική ανάλυση και ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Βασική Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 θα αναλυθούν […]

ΠΕ 3: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων

Τύπος Έρευνας: Βασική/ Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 16 μήνες Το ΠΕ3 στοχεύει στην διαδικασία οικοδόμησης του υδρο-οικολογικού μοντέλου με τη συλλογή των απαραίτητων […]

ΠΕ 4: Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών οικολογικών παροχών

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: AVMAP, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διάρκεια: 10 μήνες Αυτό το πακέτο εργασίας θα είναι το βασικό πακέτο για την ανάπτυξη […]

ΠΕ 5: Εφαρμογή, αξιολόγηση και πιστοποίηση του λογισμικού εκτίμησης οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη Συμμετέχοντες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 8 μήνες Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει στην αξιολόγηση του λογισμικού που θα […]

ΠΕ 6: Εκπαίδευση και προώθηση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Τύπος Έρευνας: Βιομηχανική Συμμετέχοντες: ΕΚΠΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, AVMAP, ΕΛΚΕΘΕ Διάρκεια: 6 μήνες Μια σημαντική συνιστώσα σε κάθε πολιτική διαχείρισης νερού είναι να θέσει […]