Δρ. Κουντουρά Κρυσταλλία

Posted Posted in Ομάδα Έργου

AVMap 2008 – 2014 Διδάκτορας Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας Πανεπιστήμιο Πατρών. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. “Μελέτη της υδροδυναμικής, της τροφικότητας και της υποξίας ενός κλειστού μεσογειακού κόλπου (Αμβρακικός)”.

Τζημούλη Θεοδότη

Posted Posted in Ομάδα Έργου

AVMap 2001– 2010 Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Βαθμός: 6.72 (Λίαν Καλώς) Πτυχιακή Εργασία: Ανάλυση της Ενεργειακής Ζήτησης στην Ελλάδα από το 1998 έως 2007 με βάση τους Ευρωπαϊκούς στόχους και νομοθεσία.