Δρ. Κουντουρά Κρυσταλλία

Posted Posted in Ομάδα Έργου

AVMap 2008 – 2014 Διδάκτορας Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας Πανεπιστήμιο Πατρών. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. “Μελέτη της υδροδυναμικής, της τροφικότητας και της υποξίας […]