Ινστιτούτο Έρευνας για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση των Παράκτιων Ζωνών – Πολυτεχνείο της Βαλένθια

To Ινστιτούτο de Investigacion per la Gestion Integrada de Zonas Costeras – (IGIC) εντάσσεται στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια (UPV) (Ισπανία) και έχει ως κύριους τομείς δραστηριότητας: […]