Ινστιτούτο Έρευνας για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση των Παράκτιων Ζωνών – Πολυτεχνείο της Βαλένθια

Posted Posted in Εξωτερικοί συνεργάτες

To Ινστιτούτο de Investigacion per la Gestion Integrada de Zonas Costeras – (IGIC) εντάσσεται στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια (UPV) (Ισπανία) και έχει ως κύριους τομείς δραστηριότητας: απόκτηση γνώσης σχετικά με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης φυσικών πόρων Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου IGIC επικεντρώνεται στους παρακάτω υποτομείς δραστηριότητας: Την ανάπτυξη […]