Δελτίο Τύπου 1η Ημερίδα ECOFLOW

Posted Posted in Ανακοινώσεις, Δελτία τύπου, Εκδηλώσεις

Πως διασφαλίζουμε την φυσική υγεία των ποταμών που έχουν έργα φραγμάτων & υδρομάστευσης; «Η απάντηση έγκειται στον υπολογισμό της ποσότητας του νερού που πρέπει να απελευθερώνεται στο τμήμα του ποταμού που βρίσκεται κατάντη έργων υδρομάστευσης. Αυτή είναι η λεγόμενη οικολογική παροχή και υπάρχουν έως σήμερα πολλοί τρόποι υπολογισμού της (μεθοδολογίες υδρολογικές, υδραυλικές, μοντέλα προσομοίωσης ενδιαιτημάτων, […]

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής”

Posted Posted in Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και τις επιχειρήσεις “Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.” και “AVMap GIS Α.Ε.” σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής”.

2η Ημερίδα: Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της

Posted Posted in Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ECOFLOW: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας», το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. και AVMAP GIS A.E., διοργανώνουν την Τρίτη 3 […]

Το ECOFLOW στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Posted Posted in Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Eιδική συνεδρία με θέμα “Εκτίμηση της οικολογικής παροχής για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων” οργανώθηκε στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Αυτή η συνεδρία είναι αφιερωμένη στην εκτίμηση της οικολογικής παροχής, στις μεθόδους προσέγγισής της και υπολογισμού της, στις μεταβολές κατάντη έργων υδρομάστευσης και σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων. […]

To ECOFLOW στην 1η επιστημονική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου COST Action ES1306

Posted Posted in Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Τo ECOFLOW συμμετείχε στην 1η επιστημονική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου COST Action ES1306 ‘Connecting European Connectivity Research’, που έλαβε χώρα στις 24 – 26 Αυγούστου 2014 στο Wageningen University.