Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα ECOFLOW (Τελική ημερομηνία: 30/4/2015)

Πακέτα εργασίαςΜήνας έναρξηςΔιάρκεια
WP1: Εκτίμηση προυπαρχόντων Υδροοικολογικών εργαλείων06
WP2: Ανάπτυξη εννοιολογικού υδροοικολογικού εργαλείου48
WP3: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη αλγορίθμων614
WP4: Ανάπτυξη υδροοικολογικού μοντέλου για ποτάμια818
WP5: Εφαρμογή, αποτίμηση και πιστοποίηση των μοντέλων και εργαλείων226
WP6: Εκπαίδευση και προώθηση του εργαλείου244
Share this!